خانه / آگهی فروش کلیه

آگهی فروش کلیه

آگهی فروش کلیه با گروه خونی O-

آگهی فروش کلیه گروه خون O-

آگهی فروش کلیه با گروه خونی O- آگهی فروش کلیه با گروه خونی O- | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »

آگهی فروش کلیه با گروه خونی O+

آگهی فروش کلیه با گروه خونی O+ آگهی فروش کلیه با گروه خونی O+ | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »

آگهی فروش کلیه با گروه خونی AB-

آگهی فروش کلیه با گروه خونی AB- آگهی فروش کلیه با گروه خونی AB- | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »

آگهی فروش کلیه با گروه خون AB+

آگهی فروش کلیه با گروه خونی AB+ آگهی فروش کلیه با گروه خونی AB+ | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »

آگهی فروش کلیه با گروه خون B-

آگهی فروش کلیه با گروه خونی B- آگهی فروش کلیه با گروه خونی B- | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »

آگهی فروش کلیه با گروه خونی B+

آگهی فروش کلیه گروه خونی B+ آگهی فروش کلیه با گروه خونی B+ | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. تذکر: …

توضیحات بیشتر »

آگهی خرید کلیه با گروه خونی A+

آگهی فروش کلیه با، گروه خونی A+ آگهی فروش کلیه با گروه خونی A+ | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »

آگهی فروش کلیه با گروه خونی A-

آگهی فروش کلیه با گروه خونی A- آگهی فروش کلیه با گروه خونی A- | با عنایت به ضرورت نظارت بر بخش آگهی‌هایی که در قالب نظر منتشر می‌شود همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن این نظارت، انتشار آگهی در این سایت، منوط به پرداخت تعرفه سه هزار تومانی می‌باشد. …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام «بانک جامع إهداء‌کنندگان عضو»

با عضویت در این کانال به راحتی با «مدیر سایت» گفتگو کنید. آدرس کانال: shopkoliyeh@

عصویت لغو عضویت